Ma’rifat Kepada Allah, -Syech Fahmi Zam Zam Al Banjari

489